VINCIO neemt cliënten serieus

Niet alleen vanwege strengere wet- en regelgeving maar ook omdat we onze cliënten en VINCIO als organisatie serieus nemen, heeft VINCIO een klachtenreglement en is VINCIO aangesloten bij ‘de Geschillencommissie’.

Klacht
Een klacht is een uiting van ongenoegen die u ervaren heeft. Om onze dienstverlening en kwaliteit te verbeteren bieden wij cliënten de mogelijkheid om dit gevoel van ontevredenheid aan ons kenbaar te maken.

Hoe kan ik een klacht of punt tot verbetering indienen
Iedere medewerker van VINCIO kan een klacht of een punt tot verbetering ontvangen. In het geval van een klacht zal onze betreffende medewerker eerst zelf proberen de klacht weg te nemen en/of het achterliggende probleem op te lossen. Indien dit niet voldoende is, zal de medewerker wijzen op de mogelijkheid om bij de klachtenfunctionaris van VINCIO een klacht in te dienen. Mocht uw klacht, door VINCIO onverhoopt toch niet naar tevredenheid zijn opgepakt of opgelost dan heeft u altijd nog de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij ‘De Geschillencommissie Zorg’.

Uw klacht zal altijd serieus worden genomen en vertrouwelijk worden behandeld.

Klachtenfunctionaris
VINCIO heeft een klachtenfunctionaris, u kunt uw klacht bij deze functionaris kenbaar maken door een brief te sturen naar:

VINCIO
T.a.v. mevrouw H. Zeilstra (klachtenfunctionaris)
Spoorhaag 3a
3993 AA Houten

Ook kunt u een e-mail sturen naar hettie@vincio.nl.