logo_vincio

Folder Dienstverlening VINCIO

Uit internationaal onderzoek blijkt keer op keer, dat de productiviteit van bevlogen medewerkers veel hoger ligt dan die van hun collega’s.  Enthousiaste medewerkers werken voor hun plezier en niet omdat het moet. Gemiddeld is echter slechts 15% van de medewerkers bevlogen.

Vincio

Vincio is een als Arbodienst gecertificeerd adviesbureau.

De missie van Vincio is werknemers, organisaties en hun producten of diensten op een menselijke en creatieve wijze zo met elkaar verbinden dat zij vitaal, bevlogen en met plezier hun doelen halen en hun succes vergroten.

Wij zijn voortgekomen uit een grote sociaal-medische dienstverlener, die onder andere arbodienst was van meerdere organisaties met hoger opgeleide professionals. Onze vaste kern bestaat uit de directie, dhr. W.J. Steen en mw. R. Philippens, de kwaliteitsmanager mw. B. van Toorn, de projectmanager mw. S. de Vries en onze kerndeskundigen. Vincio beschikt over een groot netwerk van ‘trusted’ uitvoerders op alle gebieden van Verzuim- en Arbobeleid, HR-advisering en Strategische cultuurverandering dan wel cultuurverankering. Hierin werkt VINCIO uitsluitend met maatwerk gericht op de wensen van de klant.

VINCIO werkt samen met vooraanstaande spelers op het gebied van gezondheidsbeleid waaronder het Nationaal Inzetbaarheidsplan (TNO).

Wij richten ons op de volgende gebieden verdeeld over 3 businessunits:

1.        Gezondheidsbeleid

Voor arbo- en verzuimbeleid werken we minimaal 1 dagdeel per week bij onze klanten. Gezondheidsbeleid begint meestal met een gericht onderzoek bestaande uit een vragenlijstonderzoek, zonodig  aangevuld met  gerichte fysieke en mentale onderzoeken. Dit kan doelgroep specifiek. Begeleiding vindt plaats door professionals (fysiotherapeut, sportarts, psycholoog, diëtiste). Er zijn ook mogelijkheden voor groepsvoorlichting, trainingen, b.v. mindfulness.

 

2.      Projectorganisatie

a. VINCIO is volwaardig partner in het door TNO ontwikkelde Nationaal Inzetbaarheids Plan. Dit voorziet in een bedrijfsscan en een individuele scan. Niet alleen ten aanzien van Gezondheid & Energie  maar ook van Vakkennis &  Vaardigheden, Motivatie & Betrokkenheid en Werk & Privébalans. De scan is eenvoudig uitvoerbaar met een behulp van een vragenlijst van slechts 60 items. Door vroege signalering van risico’s en ontbrekende randvoorwaarden in de organisatie plus inzetten van de juiste interventies kan duurzame inzetbaarheid van medewerkers worden bereikt.

VINCIO neemt de scans af, faciliteert de interventies, zoals training en opleiding, coaching of kennisseminars en voorziet in het bijbehorende projectmanagement.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  heeft onder voorwaarden subsidie beschikbaar voor organisaties die duurzame inzetbaarheid in projectvorm oppakken.

b. Kwaliteitsprojecten

VINCIO  adviseert Arbodiensten (zowel zelfstandige als interne) bij certificering. Daarnaast is zij sterk in het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten en faciliteert bij het meten van bedrijfsprocessen binnen bv een EFQM model of Balanced Score Card.

c. Strategische advies

VINCIO adviseert bedrijven bij hun keuze van een Arbomodel en een Arbodienst. Jarenlange ervaring in en met ARBO levert een realistisch en werkzaam resultaat op. Een pool van interim-managers kunnen worden ingezet om dit resultaat te behalen.

3.      Cultuurstrategische verandering en bevlogenheid

Onze visie op bevlogenheid en de daarvoor noodzakelijke cultuurverandering of –verankering, kunt u vinden op de website www.vincio.nl Een voorbeeld is het artikel ‘Van Binden en Boeien’ naar ‘Boeien en Groeien’ . De essentie is dat bevlogen werknemers voor hun plezier werken en niet omdat het moet. Gemiddeld is 15% van alle  werknemers bevlogen.  Een dergelijke bevlogenheid van de betreffende medewerkers leidt volgens mondiaal onderzoek tot 20 % hogere productiviteit ten opzichte van hun niet bevlogen collega’s.

Drie dingen zijn in ieder geval nodig:

I.            De organisatie moet een helder beeld tonen waarvoor zij op de wereld is. Dat beeld moet altijd eenduidig zowel intern als extern gecommuniceerd worden. Daartoe wordt een passende communicatie-mix ingezet.

II.            In het verlengde daarvan  dient de (toekomstige) medewerker(ster) te weten waartoe hij/zij op deze wereld is. Wat wil hij of zij in zijn of haar leven bereiken, waar wil hij/zij een bijdrage aan leveren, wat wil hij/zij realiseren?

III.            Als werkgever en medewerkers slagen in het maken van een optimale fit dan staat de deur richting (meer) bevlogenheid open.

Daarbij bieden wij u de procesbegeleiding richting meer bevlogenheid. Een bedrijfsscan bestaande uit een tiental interviews met een SWOT-analyse  of een Cultuurstrategisch Organisatie Assesment, gericht op het toenemen van bevlogenheid en vitaliteit van de medewerkers.