Productoverzicht

1. Bedrijfsgeneeskundig advies:

 • Ondersteunen leidinggevenden bij verzuimaanpak
 • Begeleiden van medewerkers die verzuimen
 • Begeleiden van medewerkers om verzuim of prestatievermindering te voorkomen
 • Begeleiden van (ernstig) zieke medewerkers die werken
 • Adviezen voor medewerkers en/of leidinggevenden over arbeidsomstandigheden (Individueel en groepsniveau)
 • Adviezen voor directie en ondernemingsraad over verzuimbeleid en arbo-beleid
 • Afsluiten van hoofdpijndossiers
 • Verplichte activiteiten in het kader van de “Wet Poortwachter”

2. Vitaliteitsprojecten in samenwerking met Active Living

 • Vitaliteits- en motivatiemeting
 • Begeleiding en interventie
 • Advisering

3. Kwaliteitsprojecten: o.a.

 • Certificering Arbo
 • Certificering ISO
 • Bevorderen van kwaliteitsgericht denken en handelen
 • Opstellen van kritische proces indicatoren (KPI’s)

4. Arbeidsdeskundig advies:

 • Opstellen en/of toetsen van eerste jaarsevaluaties
 • Adviezen over re-integratie
 • Vaststelling van geschiktheid van een “passende” functie
 • Opzetten en begeleiden van “tweede-spoor-trajecten”
 • Overleg met UWV

5. Overige Arbo activiteiten

 • PMO en PAGO
 • Opstellen of toetsen van RI&E’s (“risico-inventarisaties”) en bijbehorende plan van aanpak.
 • Arbeidshygiëne:adviezen over fysische, chemische en biologische (risico)factoren
 • Arbeid en organisatie advies
 • Specifieke en aspecifieke keuringen
 • Arbo-advisering, overleg en voorlichting voor directies en beleidsmakers
 • Inzet medisch specialisten, diëtisten, psychologen, fysiotherapeuten, coaches, counselors, mediators, trainers.

 6. Coaching en counseling