VINCIO doet het zo.

VINCIO gelooft in de kracht van de verbinding. Zowel tussen individuen en de organisatie als tussen u en ons. Verbinding maakt organisaties en mensen sterker, van binnen en naar buiten. Daarmee worden organisaties en mensen sterker en weerbaarder. En dat draagt bij aan succesvol ondernemen!

We richten ons op gewenste èn haalbare doelen.

Daartoe zetten we professionele en hedendaagse middelen in.

We richten ons daarmee op de verbinding van medewerkers en hun werk, hun organisatie en de buitenwereld. Op individueel, groeps- of strategisch niveau. Zo halen we bij iedereen het beste naar boven om zich zo te onderscheiden van de concurrentie.

Procedures en regels zijn daarbij hooguit middelen om het doel te bereiken, maar nooit een doel op zichzelf. Nuttig? Zeker, maar niet meer dan dat.

Komt u naar VINCIO omdat dat wettelijk is voorgeschreven?

Zoek dan nog even door: er zijn genoeg aanbieders om de regels uit te voeren.

Naar VINCIO komt u omdat u een ontwikkelingsperspectief voor ogen hebt en VINCIO u daarbij professioneel kan ondersteunen. Hoe meer mensen in hun kracht staan, hoe meer plezier ze in hun werk hebben en hoe beter ze presteren.

Succes en plezier is een zaak van “en-en” en niet “of-of”. Het welzijn van een organisatie is sterk sturend voor het ondernemers succes dat daaruit voortvloeit.

VINCIO ziet het zo

VINCIO heeft een uitgesproken visie die rust op 3 kernwaarden