Nieuws & Publicaties & Links

Nieuwsbericht | 08-05-2017

Nieuwe VINCIO-brochure online

Afgelopen periode is ons team bezig geweest met onze dienstverlening in tekst te vatten. Daar is een nieuwe brochure uit voortgekomen.

Benieuwd naar onze (arbo)dienstverlening? Download onze nieuwe VINCIO-brochure.

 


Nieuwsbericht | 17-01-2017

VINCIO neemt cliënten serieus

Niet alleen vanwege strengere wet- en regelgeving maar ook omdat we onze cliënten en VINCIO als organisatie serieus nemen, heeft VINCIO een klachtenreglement en is VINCIO aangesloten …

Lees verder …

 


Nieuwsbericht | 28-12-2015

Vacatures:

VINCIO zoekt artsen die zich kunnen vinden in onderstaande tekst

“ Je bent arts geworden en wilt verder kijken dan ziekte en genezing. VINCIO kijkt hoe gaan we met elkaar om. Hoe gaan mensen met hun gezondheid om. Hoe gaan organisaties met mensen om. VINCIO wil zich richten op grotere verbanden. Hoe kun je daar invloed op uitoefenen.

Wil jij je zo ontwikkelen dan bieden wij jou begeleiding, opleiding, verbinding en een goed salaris.

We vragen je dan mee te denken, ons te helpen VINCIO uit te bouwen, hard met ons mee te werken, te lachen, te groeien, je authenticiteit te bewaren, in je kracht te komen en te blijven.”


Nieuwsbericht | 15-10-2015

Interview BAM Breed, In het vitaliteits- en gezondheidsbeleid van BAM, is een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfsarts.

Lees verder……..


Nieuwsbericht | 07-04-2015

Artsen van VINCIO doen het goed in de spreekkamer.

Lees verder…….

 


Nieuwsbericht | 07-04-2015

Opdrachtgevers meer dan tevreden over VINCIO.

Lees verder…….

 


Nieuwsbericht | 28-01-2015

Recht op second opinion bij bedrijfsarts

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer in een reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

In de kabinetsreactie staat verder dat arbodiensten en bedrijfsartsen voor een onafhankelijke klachtenregeling moeten zorgen voor werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling. Werkgevers worden verplicht om een contract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts waarin zulke zaken zijn vastgelegd. Een werkgever kan zelf aanvullende afspraken maken met de bedrijfsarts of arbodienst over de verdere invulling van de bedrijfsgezondheidszorg.

Het kabinet neemt deze maatregelen om werknemers en werkgevers te verzekeren van een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg. In de reactie op het SER-advies schrijft het kabinet ook dat het de komende jaren de samenwerking tussen de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg wil verbeteren. Verder gaat het sectorale en regionale initiatieven ondersteunen en de medezeggenschap van werknemers over de bedrijfsgezondheidszorg vergroten, bijvoorbeeld door hen een rol te geven bij de inkoop van de arbodienstverlening.


Mindfulness wordt steeds vaker ingezet. Voor de patiënt
én voor de zorgprofessional. Maar waarom? En wie hebben daar baat bij?

lees verder….

Aan het woord Martine Steen, arts en mindfulnesstrainer, zij werkte de afgelopen jaren in
het Radboud UMC voor Mindfulness. Momenteel heeft zij haar eigen mindfulnesspraktijk
in Wijk bij Duurstede.

___________________________________________________________________

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid

Vincio adviseert Europese Subsidie (ESF 2014-2020) aan te vragen om werknemers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief te kunnen laten werken

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

  • Bedrijfs-of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

_________________________________________________________________________

Duurzaam personeelsbeleid: en hoe werk jij?

Lees het volledige artikel dat is geplaatst in het blad voor  Facilitair management in de zorg; Food hospitality, www.food-hospitality.nl

Duurzaam personeelsbeleid wordt steeds belangrijker voor de zorgsector 

Sieuwke de Vries, projectleider duurzame inzetbaarheidsprojecten bij Vincio en partner van het Nationaal Inzetbaarheidsnetwerk: “De focus in deze aanpak wordt gelegd op vier cruciale gebieden als het gaat om vitaliteit: gezondheid, vaardigheden, motivatie en werk& privé balans. Een dergelijke integrale aanpak kan organisaties veel opbrengen als het gaat om de optimale inzet van hun medewerkers. Zowel werkgever als werknemer spelen een actieve rol en nemen verantwoordelijkheid voor het behoud van hun inzetbaarheid op het werk.“

_________________________________________________________________________

GGZ Nederland betrek werk bij weg naar herstel 

sprak Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland.

RUST ROEST & WERKEN WERKT

Vaak wordt de je als leidinggevende of als  bedrijfsarts geconfronteerd met de mededeling dat de werknemer die zich met klachten bij de huisarts meldt “maar even een tijdje rustig aan” moet doen. De ervaring leert dat als  psychische problemen ontstaan op de werkvloer, de problemen ook daar het beste kunnen worden opgelost.  Bij persoonlijke en privé problemen is werken vaker een oplossing dan een deel van het probleem.  Soms is een korte time-out noodzakelijk, maar in zijn algemeenheid doet rust bij de meeste psychische en bij een deel van de lichamelijke aandoeningen meer kwaad dan goed.

Het is verheugend dat dit besef steeds meer doordringt bij de professionals die hun patiënten begeleiden.

 Onder het moto ”werken werkt” breekt Jacobine van Geel, voorzitter van GGZ-Nederland een lans voor het inzetten van “werken” als bijdrage aan het herstel van de patiënt, cliënt en vooral werknemer.

 Als er zowel duidelijke zorg geboden wordt, als dat heldere afspraken gemaakt worden over de verbinding tussen medewerker, de mensen om hem/haar heen en de inhoud van de werkzaamheden, dan draagt werken bij aan herstel zowel van het welbevinden als van het arbeidsvermogen van de medewerker.

_________________________________________________________________________

 Het nieuwe ontslagrecht maakt het niet eenvoudiger een werknemer te ontslaan. De belangrijkste wijzigingen in het ontslagrecht.

_________________________________________________________________________

Partner van het Nationaal Inzetbaarheidsplan, werkgever en werknemer aan zet

 _______________________________________________________________________

logo_vincio