Producten bij dilemma 2

Vitaliteitsprojecten in samenwerking met Nationaal Inzetbaarheids Platform (NIP)

  • Vitaliteits- en motivatiemeting
  • Begeleiding en interventie
  • Advisering

Overige Arbo activiteiten

  • PMO en PAGO
  • Opstellen of toetsen van RI&E’s (“risicoinventarisaties”) en bijbehorende plan van aanpak.
  • Arbeidshygiëne:adviezen over fysische, chemische en biologische (risico)factoren
  • Arbeid en organisatie advies
  • Specifieke en aspecifieke keuringen
  • Arbo-advisering, overleg en voorlichting voor directies en beleidsmakers
  • Inzet medisch specialisten, diëtisten, psychologen, fysiotherapeuten, coaches, counselors, mediators, trainers.

Bekijk alle producten van Vincio >>