Producten bij dilemma 1

Bedrijfsgeneeskundig advies:

  • Ondersteunen leidinggevenden bij verzuimaanpak
  • Begeleiden van medewerkers die verzuimen
  • Begeleiden van medewerkers om verzuim of prestatievermindering te voorkomen
  • Begeleiden van (ernstig) zieke medewerkers die werken
  • Adviezen voor medewerkers en/of leidinggevenden over arbeidsomstandigheden (Individueel en groepsniveau)
  • Adviezen voor directie en ondernemingsraad over verzuimbeleid en arbo-beleid
  • Afsluiten van hoofdpijndossiers
  • Verplichte activiteiten in het kader van de “Wet Poortwachter”

Bekijk alle producten van Vincio >>