Client evaluatie  december 2014

Samenvatting

In december 2014 heeft VINCIO door middel van een onderzoek haar cliënten bevraagd over hun tevredenheid naar de dienstverlening van VINCIO.

VINCIO werkt continue aan de verbetering van haar dienstverlening. Daarbij is de mening van onze cliënten van groot belang. We willen u dan ook graag bedanken voor uw medewerking. Uw input geeft ons de gelegenheid ons proces continue te verbeteren.

Conclusies

Alle respondenten (100%) geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de bedrijfsarts.

De 13 aspecten van onze dienstverlening worden op de volgende wijze beoordeeld:

 

 

Aspecten

Beoordeling: (zeer) tevreden

  •  
Deskundigheid: 98,5%
nakomen afspraken 100%
  •  
duidelijkheid 100%
  •  
voldoende tijd 100%
  •  
empatisch/begripvol 98,5%
de ruimte om te kunnen vertellen 100%
toegankelijkheid om tot afspraak te komen 98,5%
vertrouwelijkheid medische gegevens 97%
onafhankelijkheid 95,5%
juiste afweging belang cliënt en werkgever 95,5%
juistheid medisch advies 98,5%
passendheid medisch advies 95.5%
praktische toepasbaarheid 97%

3. Hoe tevreden bent u in zijn algemeenheid over deze (bedrijfs-)arts / dienstverlener?

Zeer Tevreden (ZT)

41

61.2%

Tevreden (T)

26

38.8%

Ontevreden   (OT)

0

0%

Zeer Ontevreden (ZO)

0

0%

De deskundigheid [4. In hoeverre bent u tevreden over de (bedrijfs-)arts/ dienstverlener betreffende …?]

ZT

47

70.1%

T

19

28.4%

OT

1

1.5%

ZO

0

0%

Het nakomen van afspraken [4. In hoeverre bent u tevreden over de (bedrijfs-)arts/ dienstverlener betreffende …?]

ZT

45

67.2%

T

22

32.8%

OT

0

0%

ZO

0

0%

De duidelijkheid [4. In hoeverre bent u tevreden over de (bedrijfs-)arts/ dienstverlener betreffende …?]

 

ZT

45

67.2%

T

22

32.8%

OT

0

0%

ZO

0

0%

Had voldoende tijd voor mij [5. Hoe tevreden bent u over de toegankelijkheid van de (bedrijfs-)arts / dienstverlener?]

 

ZT

51

76.1%

T

16

23.9%

OT

0

0%

ZO

0

0%

Empathisch/begripvol [5. Hoe tevreden bent u over de toegankelijkheid van de (bedrijfs-)arts / dienstverlener?]

 

ZT

46

68.7%

T

20

29.9%

OT

1

1.5%

ZO

0

0%

De ruimte die u kreeg om over werk- en privéproblemen te vertellen [5. Hoe tevreden bent u over de toegankelijkheid van de (bedrijfs-)arts / dienstverlener?]

ZT

48

71.6%

T

19

28.4%

OT

0

0%

ZO

0

0%

Toegankelijkheid om tot een afspraak te komen [5. Hoe tevreden bent u over de toegankelijkheid van de (bedrijfs-)arts / dienstverlener?]

 

ZT

42

62.7%

T

24

35.8%

OT

1

1.5%

ZO

0

0%

Vertrouwelijk omgaan met medische gegevens [6. Hoe beoordeelt u de (bedrijfs-)arts op vertrouwelijk omgaan met medische gegevens en juiste afweging van belangen?]

 

ZT

35

52.2%

T

30

44.8%

OT

1

1.5%

ZO

1

1.5%

Onafhankelijkheid [6. Hoe beoordeelt u de (bedrijfs-)arts op vertrouwelijk omgaan met medische gegevens en juiste afweging van belangen?]

ZT

33

49.3%

T

31

46.3%

OT

2

3%

ZO

1

1.5%

Juiste afweging van belangen tussen mijzelf en de werkgever [6. Hoe beoordeelt u de (bedrijfs-)arts op vertrouwelijk omgaan met medische gegevens en juiste afweging van belangen?]

ZT

34

50.7%

T

30

44.8%

OT

2

3%

ZO

1

1.5%

Juistheid van de medische adviezen [7. Hoe tevreden bent u over de adviezen, gegeven door de (bedrijfs-)arts / dienstverlener?]

ZT

31

46.3%

T

35

52.2%

OT

1

1.5%

ZO

0

0%

Passendheid van de medische adviezen [7. Hoe tevreden bent u over de adviezen, gegeven door de (bedrijfs-)arts / dienstverlener?]

ZT

31

46.3%

T

33

49.3%

OT

3

4.5%

ZO

0

0%

Praktische toepasbaarheid van advies [7. Hoe tevreden bent u over de adviezen, gegeven door de (bedrijfs-)arts / dienstverlener?]

ZT

32

47.8%

T

33

49.3%

OT

2

3%

ZO

0

0%

8. Welk rapportcijfer zou u de dienstverlening door de (bedrijfs-)arts of dienstverlener willen geven?

1

0

0%

2

0

0%

3

0

0%

4

0

0%

5

0

0%

6

3

4.5%

7

10

14.9%

8

21

31.3%

9

26

38.8%

10

7

10.4%

Vragenlijst & Respons

De vragenlijst bevat 17 vragen.  67 respondenten hebben een enquête ingevuld.